Limosa. Wat is er gewijzigd

14.05.2019

Sinds 01.01.2019 is voor zelfstandigen de Limosa-aanmeldingsplicht afgeschaft. Ze blijft echter bestaan in een aantal risicofactoren en daar valt ook de bouwsector, in de ruime zin, onder zie KB van 21.12.2918

Limosa-verplichting
Deze gold voor zowel gedetacheerde werknemers als voor buitenlandse zelfstandigen die tijdelijk in België komen werken zonder hier permanent te verblijven. Limosa is een soortgelijke Dimona maar voor buitenlandse werkgevers of voor zelfstandigen die voor een buitenlandse onderneming werken komen uitvoeren in onderaanneming.
De Limosa-verplichting voor zelfstandigen/onderaannemers lag al een tijdje onder vuur door de Europese instanties. Het Europees Hof oordeelde reeds dat de Limosa-meldingsplicht een belemmering is voor het vrije verkeer van diensten.
Wat is er nu gewijzigd sinds 01.01.2019?

De Limosa-meldingsplicht

De Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen/onderaannemers is sinds 01.01.2019 omgevormd naar een Limosa-meldingsplicht voor welbepaalde ‘risicosectoren’ zie KB van 21.12.2918. Daaronder behoort de bouw, de schoonmaak en de vleessector en niet enkel wat er onder PC 124 valt maar denk ook zelfstandigen in houtbewerking en stoffering ( PC 126 ) of zelfstandigen in de metaal-, machine- en elektrische bouw ( PC 111 ).

Wijzigt de verplichting zelf?

Neen. Het is nog steeds de buitenlandse onderaannemers die een melding moet doen bij de RSZ, niet u als opdrachtgver. Dit moet hij ook doen ook al werkt hij zonder personeel. Dit kan hij concreet doen via de volgende de website van de sociale zekerheid. Hiervoor zal hij eerst een gebruikersnaam en een wachtwoord moet aanvragen.

Limosa-1-document

Wanneer u als werkgever of de zelfstandige je melding hebt uitgevoerd, ontvangt je normaliter een ontvangstbewijs ( Limosa-1 of L1). Dit bewijs moet je afdrukken en vóór de aanvang van de werken kunnen voorleggen.

Als werkgever/opdrachtgever ben je zelf verplicht om te controleren of er voor elke gedetacheerde werknemer of zelfstandige een meldingsbewijs Limosa-1 (L1) is. Zo deze ontbreken, ben je als opdrachtgever/werkgever verplicht om dit bij de RSZ te melden. De boetes hiervoor kunnen hoog oplopen.

Je kan als opdrachtgever/werkgever voor ieders veiligheid ook aan je onderaannemers vragen om de Limosa-meldingsplicht onmiddellijk in orde te brengen, desnoods kan je dit ook in hun plaats doen want bij afwezigheid van de L1 riskeert je onderaannemer in de problemen te komen.

Goed om te weten.

Indien de aanwezigheidsregistratie moet gebeuren op grote werven, kan dit eenvoudig via de QR-code op het L1-document. Bekijk hier ook het filmpje van de Sociale Zekerheid zelf.