Overzicht coronasubsidie, speciaal voor jou op 1 rij

We zijn een tijdje hoopvol geweest. Maar jammer genoeg werden er opnieuw strengere coronaregels opgelegd. Om ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan deze crisis, worden er nieuwe steunmaatregelen corona aangekondigd én bestaande maatregelen verlengd. In dit overzicht coronasubsidies zetten we de belangrijkste voor jou op een rijtje. We delen die in volgens niveau van financiële steun, leningen, fiscale steun, sectorale steun en werknemers.

1. Overzicht coronasubsidies – Financiële steun

Automatische Steun voor wie verplicht gesloten is

Je moet geen omzetverlies aantonen voor de actuele sluitingsperiode als je verplicht gesloten ben. Je dient wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen.

Crisis-overbruggingsrecht omzetdaling

Je kan recht hebben op een ‘Overbruggingsrecht bij omzetdaling’, dat is een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel. Voor deze coronasubsidie maakt het niet uit in welke sector je actief bent.

Wanneer heb je er recht op? Als je in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 geconfronteerd werd met een aanzienlijke daling van het omzetcijfer. Uiteraard moet dat een gevolg zijn van de COVID-19-crisis.

Wat je moet doen? Een omzetdaling aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaanden tijdens refertejaar 2019.

PeriodeOmzetdaling
1 januari tot en met 30 september 2021minstens 40% bedragen
1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021minstens 65% bedragen

Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind

Moet je je zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende dagen volledig onderbreken door quarantaine van jezelf, kind of zorg voor een gehandicapt kind ten laste? Dan kan je tot en met 31 december 2021 deze steunmaatregel corona genieten.

Deze maatregel is momenteel nog niet operationeel, maar zal opnieuw mogelijk zijn voor de zwaar getroffen ondernemers (in o.a. eventsector, discotheken, feestzalen, bus- en personenvervoer, bioscopen, professionele indoorsportclubs, …) De steun zal 10% bedragen van de helft van de omzet in Q4 2019 van de onderneming

Aantal werknemersMax steun
Tot 10€ 11.250,00
Tussen 10 tot 49€ 22.500,00
Met 50 of meer€ 60.000,00

Globalisatiemechanisme

Heb je als gezond bedrijf zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar? Ook alweer als gevolg van corona? Dan wordt het globalisatiemechanisme uitgewerkt, een meer dan welgekomen steunmaatregel corona. Let wel, de definitieve goedkeuring van deze subsidiemaatregel volgt pas in januari 2022.

2. Overzicht coronasubsidies – Leningen

Overbruggingslening.

Momenteel wordt er aan een overbruggingslening voor ondernemingen gewerkt. Het doel is hen te helpen deze moeilijke periode te overbruggen.

Die lening kan je gebruiken voor investeringen in ventilatie en luchtkwaliteit. Maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur.

RenteMaandenBedrag
1%Max 24Min € 10.000,00 tot € 50.000,00
1%Max 36Vanaf € 50.000,00 tot € 400.000,00

Sportsector

Voor de sportclubs die zijn getroffen door corona werd een sportnoodlening uitgewerkt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze steunmaatregel corona?

  • Doelgroep: sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie en sportgerelateerde rechtspersonen.
  • Steunmaatregel corona: van minimaal € 25.000 tot maximaal € 1 miljoen terug te betalen over maximaal 9 jaar. De rente bedraagt 1% per jaar.
  • Wanneer lening aanvragen: vanaf 29 maart 2021 tot 31 december 2022.

Meer informatie over de compensatiemaatregelen voor deze sector vind je terug op de website van Sport Vlaanderen: Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties.

3. Overzicht coronasubsidies – Fiscale steun

Afschaffing decembervoorschot btw en bedrijfsvoorheffing

Vanaf december 2021 wordt het decembervoorschot in de btw definitief afgeschaft. Hetzelfde gebeurt met het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing.

Verhoogde investeringsaftrek

Op 6 november werd beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.

Wederopbouwreserve

De winsten van de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 worden gedeeltelijk vrijgesteld ten belope van de geleden coronaverliezen. Zo kan je als vennootschap de solvabiliteit opnieuw versterken.

4. Overzicht coronasubsidies – Sectorale steun

Voor sectoren die zwaar te leiden hebben onder de coronacrisis werden er extra aparte maatregelen uitgewerkt in de subsidiedatabank. Je vindt de steunmaatregelen corona hieronder opgelijst voor verschillende sectoren.

5. Overzicht coronasubsidies – Werknemers

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ( coronavirus )

Momenteel kan je als werkgever nog steeds tijdelijke werkeloosheid door coronamaatregelen aanvragen.

Deze steunmaatregel corona loopt nog tot 31 december 2021. Deze steunmaatregel werd sinds 10 december verlengd tot en met 31 maart 2022.

Vergoeding voor thuiswerk

Maandelijks kon je een vergoeding van € 144,30 ( tem 31/12/2021 ) als onkostenvoeding toekennen aan je werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen. Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de vergoeding € 132,07.

Tot slot van dit overzicht steunmaatregelen corona

De Vlaio stelde een subsidiedatabank voor je op en houdt er de informatie altijd up to date.

Het is in deze crisis belangrijk om die databank op geregelde tijden te raadplegen. Op die manier kan je nagaan welke steunmaatregelen corona er worden genomen op federaal, gewestelijk of lokaal niveau.

Nog Vragen ?

Neem contact op met ons team via 0496 28 18 27 (An), mail ons of vul het contactformulier in. We staan altijd klaar om je te helpen. Zeker met de financiële administratie hierrond, maar ook met de algemene administratie én personeelsadministratie.

Tot binnenkort!

Contacteer ons!